کتاب «مدیریت رسانه ای بازارهای فرهنگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مجله gcorg، کتاب “مدیریت رسانه ای بازارهای فرهنگی” به مبانی، کارکرد، استراتژی های مدیریت رسانه ای و مدل های کسب وکار درصنعت رسانه، سینما، تلویزیون، موسیقی و بازی و… می پردازد و قصد دارد برخی مفاهیم جدید را در حوزه مدیریت رسانه بشکافد و نسبت آنها را با تحولات فناورانه و رسانه ای کلان نشان بدهد. مدیریت رسانه پیش از اینکه یک علم باشد، اکنون راهکار و ابزاری برای جامعه جدید رسانه ای و کسب وکارهای دیجیتالی است.

کتاب «مدیریت رسانه ای بازارهای فرهنگی» در 12 فصل به معرفی شرایطی می پردازد که تاثیری بالقوه بر مدیریت در بنگاه های رسانه ای دارند. فصل اول، به معرفی شرایطی می پردازد که تاثیری بالقوه بر مدیریت در بنگاه های رسانه ای دارند. در ابتدا، تعریفی از واژگان مناسب ارایه می شود. سپس، محیط فعالیت بنگاه های رسانه ای مورد مطالعه قرار می گیرد و به تبع آن، بیشترین میزان توجه این بخش به توسعه های اخیر در بازارهای رسانه ای اطلاعاتی و ارتباطاتی و در کنار آن ، دغدغه های اصلی موجود در صنعت رسانه استفصل دوم مبانی و ویژگی های مرتبط با مدیریت رسانه را ارایه می کند. این فصل، نوعی طبقه بندی نظری و اصطلاحی از حوزه مدیریت رسانه ارایه کرده و ویژگی های بازارهای رسانه ای و همچنین محصولات آن را بررسی می کند.
در فصل سوم، نظام های تولید ارزش بنگاه های رسانه ای ارایه شده و ساختارهای تولید ارزش، نقاط قوت و مهارت های کاربردی و همچنین مدل های کسب وکار برای بنگاه های رسانه ای توضیح داده می شود.در فصل چهارم، کارکردهای مدیریت رسانه مورد واکاوابی قرار گرفته است.

در فصل های بعدی (پنجم تا دوازدهم) به بحث های منحصر به شاخه هایی از مدیریت رسانه در انواع بازارهای رسانه ای و فرهنگی پرداخته می شود
در فصل های سیزدهم و چهاردهم با عنوان مدیریت رسانه های بین المللی و بنگاه های رسانه ای و چندرسانه ای یکپارچه بررسی می شوند. در فصل آخر چند مطالعه موردی از شاخه های مختلف ارایه می شود.
کتاب کتاب “مدیریت رسانه ای بازارهای فرهنگی” توسط انتشارات ایران منتشر شده است.
استفاده از این کتاب به مدیران رسانه ای و مدیران فرهنگی و صاحبان کسب وکارهای فرهنگی و رسانه ای توصیه می شود.

5757

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "کتاب «مدیریت رسانه ای بازارهای فرهنگی» منتشر شد" هستید؟ با کلیک بر روی فرهنگ و هنر، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "کتاب «مدیریت رسانه ای بازارهای فرهنگی» منتشر شد"، کلیک کنید.