یک گیاه ضد باکتری برای درمان برخی بیماری های عفونی

یک گیاه ضد باکتری برای درمان برخی بیماری های عفونی

آفتاب نیوز :

در گذشته از خردشدۀ گیاه برگ بو، برای جلوگیری از بروز عفونت های موضعی و درمان آن ها استفاده می شد. استفاده از روغن برگ بو به عنوان نگهدارندۀ مواد غذایی کارآمد گزارش کردند. درحال حاضر از روغن برگِ بو به عنوان مادۀ نگه دارنده وادویه در صنایع غذایی ازجمله تهیۀ ترشی و خیارشوراستفاده می شود. برگِبو گیاهی اروماتیکی است که از زمان های قدیم به عنوان ادویه در غذا های مدیترانه ای و جز دارو های سنتی برای درمان چندین بیماری عفونی استفاده می شد.

چندین مطالعه در مورد تاثیر عصارۀ گیاه برگِ بو بر باکتری های مختلف انجام شده است. نتایج نشان دهندۀاثر ضدباکتریال عصاره بر باکتری های استافیلوکوک اوریوس، اشرشیاکلی و سودوموناس ایروژینوژا بو که بالاترین فعالیت ضدباکتریایی عصارۀ گیاه برگ بو بر باکتری استافیلوکوک اوریوس است. با توجه به تاثیر بیشتر عصاره الکلی برگِ بو بر باکتری گرم مثبت می توان مشخص کرد که نتیجه تاثیر ترکیبات فنولی باعث ایجاد اختلال در دیواره سلولی این نوع باکتری ها می شود؛ و باکتری های گرم منفی به دلیل ماهیت غشا سلولی که به علت داشتن لیپوپلی ساکارید مانع تجمع ترکیبات و عصاره های گیاهی در غشای سلولی شده و در نتیجه نفوذ کمتری دارند.

دراین بین، نتایج ضدباکتریال عصاره های منطقۀ های مختلف نشان داد فعالیت ضدباکتریایی این گیاه تحت تاثیر عواملی همچون میزان مواد غذایی موجود در خاک، شرایط اقلیمی منطقه، بارندگی، ارتفاع و دماست.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "یک گیاه ضد باکتری برای درمان برخی بیماری های عفونی" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "یک گیاه ضد باکتری برای درمان برخی بیماری های عفونی"، کلیک کنید.