نرخ بیکاری اعلام شده در سال گذشته چقدر خطا دارد؟

نرخ بیکاری اعلام شده در سال گذشته چقدر خطا دارد؟

به گزارش خبرگزاری مجله gcorg، مرکز آمار هنگام اعلام نرخ بیکاری، «فاصله اطمینان» آن را که نشان دهنده میزان خطای احتمالی است اعلام می کند. این فاصله در برخی استان ها نزدیک به 4 واحد درصد است و می تواند نرخ بیکاری آن استان را به این اندازه دچار اختلاف کند. در محاسبات آماری همواره احتمال خطا وجود دارد. به همین دلیل شاخصی به نام «فاصله اطمینان» طراحی شده که نشان می دهد خطای اندازه گیری هر شاخص «حداقل» و «حداکثر» چقدر می تواند باشد. این مسیله خصوصا برای نماگرهای اقتصادی مهم اهمیت ویژه ای دارد چرا که تفاوت نرخ ها می تواند منجر به تصمیم متفاوت سیاست گذاران شود.

مرکز آمار زمانی که نرخ بیکاری را اعلام می کند، فاصله اطمینان آن را نیز ارایه می دهد. این فاصله نشان می دهد که بین بالاترین و پایین ترین نرخ احتمالی ممکن، چقدر فاصله وجود دارد. گزارش این نهاد از نرخ بیکاری سال گذشته حاکی از آن است که در 4 استان این فاصله به بالای 3 واحد درصد رسیده است.

برای مثال، نرخ بیکاری استان کرمان به طور رسمی 8.8 درصد اعلام شده اما مرکز آمار اشاره کرده که این نرخ ممکن است در کمترین حالت 7.3 درصد و در بالاترین حالت 10.3 درصد باشد. بنابراین، فاصله حداقل و حداکثر نرخ بیکاری احتمالی در استان به 3 واحد درصد می رسد.

مرکز آمار نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته را 8.1 درصد اعلام کرده است. همچنین، این نهاد اشاره کرده که فاصله اطمینان این نرخ بین 7.8 درصد و 8.3 درصد است. به بیان دیگر، ممکن است نرخ 8.1 درصدی که به صورت رسمی اعلام شده، در ماهیت خود خطای اندازه گیری داشته باشد که اگر این خطاها لحاظ شوند، نرخ بیکاری تا 7.8 درصد پایین می آید و یا تا 8.3 درصد بالا می رود. به عبارت دیگر، فاصله بین حد بالا و حد پایین نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته 0.5 واحد درصد است.

از بین 31 استان کشور، دو استان نه تنها بالاترین نرخ بیکاری را دارند بلکه فاصله حد بالا و پایین این نرخ در آن ها نیز از برخی استان های کشور بالاتر است. بالاترین نرخ بیکاری در سال گذشته 12.4 درصد و متعلق به استان سیستان و بلوچستان بوده است. این در حالی است که طبق فاصله اطمینان اعلام شده، این نرخ ممکن است در کمترین حالت، 10.8 درصد باشد. همچنین، حد بالای آن نیز 14 درصد اعلام شده است. یعنی ممکن است در اندازه گیری نرخ بیکاری این استان، خطاهای آماری باعث شده باشد تا این شاخص به جای 14 درصد یا 10.8 درصد، 12.4 درصد اعلام شود. بر این اساس، اختلاف حد بالا و پایین نرخ بیکاری در این استان به 3.2 درصد می رسد. سیستان و بلوچستان، سومین استان کشور از نظر اختلاف بالا در فاصله اطمینان است.

فاصله 3.7 واحدی بین حد بالا و پایین نرخ بیکاری در کرمانشاه
بالاترین اختلافی که بین حد بالا و پایین نرخ بیکاری در سال گذشته برآورد شده متعلق به استان چهارمحال و بختیاری است. نرخ بیکاری این استان به طور رسمی 10.3 درصد اعلام شده است. با این حال، فاصله اطمینانی ارایه شده حاکی از آن است که ممکن است این نرخ در کمترین حالت 8.8 درصد و در بیش ترین حالت 12.5 درصد باشد. این مسیله از آن جهت حایز اهمیت است که همین حد بالا و پایین می تواند رتبه استان ها از نظر نرخ بیکاری را جابجا کند و منجر به تصمیمات متفاوت سیاست گذاران شود.

استان های کرمانشاه و کرمان نیز جزو دو استان دیگری هستند که اختلاف فاصله اطمینان در آن ها به 3 واحد درصد یا بالاتر از آن می رسد. برای مثال، نرخ بیکاری کرمانشاه 12.3 درصد اعلام شده اما حد بالا و پایین آن به ترتیب 14 درصد و 10.5 درصد است. استان کرمان نیز با نرخ بیکاری 8.8 درصدی، فاصله اطمینانی بین 7.3 درصد و 10.3 درصد دارد.

مشخص نیست که چرا این فاصله اطمینان در برخی استان ها به این اندازه اختلاف دارد و در برخی استان های دیگر اختلاف آن ناچیز و کمتر از 2 واحد درصد است.

220

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نرخ بیکاری اعلام شده در سال گذشته چقدر خطا دارد؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نرخ بیکاری اعلام شده در سال گذشته چقدر خطا دارد؟"، کلیک کنید.